(het woord) yoga

Het woord yoga wordt helaas regelmatig niet correct gebruikt. Dit heeft er in de loop der jaren toe geleid dat veel mensen denken dat alleen het beoefenen van bepaalde fysieke houdingen yoga is, zich niet realiserend dat yoga zo veel meer is dan alleen de beoefening van asana's (lichaamshoudingen).

yoga is namelijk een levenswijze, een filosofie, een leer die je kunt volgen om (heel simpel gezegd) jezelf en je lichaam te begrijpen en te verbeteren...om uiteindelijk verlicht te worden. En daar komt veel meer bij kijken dan alleen het beoefenen van de houdingen.

Zodra er echter een woord voor het woord yoga komt te staan, zoals bijvoorbeeld Hatha, Raja, Vinyasa, Yin, Yang of Ashtanga, weet dan dat het alleen gaat om de vorm van de asana's en de beoefening daarvan en dat je dus eigenlijk maar met een klein onderdeel van de yoga filosofie bezig bent.

Daarnaast is het ook nog eens zo dat niet iedere asana ook daadwerkelijk een yoga asana is.

Er zijn vele houdingen die je lichaam kan aannemen. Van die houdingen zijn er slechts een aantal ook echt yoga asana’s of yogasana’s. Een yogasana is niet zozeer een houding maar meer een systeem waarmee je op een heel subtiele manier je energie in een bepaalde richting kunt sturen. Dit kan alleen wanneer je een bepaalde mate van bewustzijn bereikt hebt.

Het beoefenen van asana’s kan je helpen om je bewustzijn te vergroten, wat weer leidt tot inzichten, wat weer leidt tot...nou ja je snapt hem wel, een cascade effect. Van het een komt het ander, en in combinatie met de leefregels van de yoga filosofie kan dat uiteindelijk leiden tot verlichting...dat is althans de bedoeling. Of je dat nu bereikt of niet is misschien helemaal niet zo belangrijk. Het gaat natuurlijk om de weg de je bewandeld...niet het doel dat je wilt bereiken.

Wat is Yin yoga?

Taijitu

Bij bijna alle vormen van yoga asana's (bv. Hatha, Raja, Vinyasa, Ashtanga) zijn je spieren actief. Je zet ze vaak aan het werk om een houding aan te nemen, deze vol te houden en om je balans te bewaren zodat je niet omvalt. Deze vorm van activiteit noemen we ook wel Yang.

Yang is actief, licht, oppervlakkig, mannelijke energie, kracht, stress, beweging, inspanning, activatie van je sympathisch zenuwstelsel. De meeste vormen van sportief bewegen zoals bijvoorbeeld joggen, klimmen, fietsen en zwemmen zijn allemaal Yang.

Maar niet alleen actieve beweging is Yang, ook hersenactiviteit kan Yang zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teveel nadenken (overactiviteit) en/of teveel prikkels (overstimulatie), wat resulteerd in datgene waar zoveel mensen tegenwoordig last van hebben...stress.


De tegenhanger van Yang is Yin. Yin is meer passief, donker, diep, vrouwelijke energie, balans, ontspanning, activatie van je parasympatisch zenuwstelsel.

In de asana's van de Yin vertaald zich dit naar het aannemen van meer passieve houdingen, meer in ontspanning zijn (ook in discomfort), overgave en loslaten. In deze vorm zijn de meeste van je spieren dus een stuk minder actief dan bij de Yang yoga stijlen.

Een deel van de principes van Yin yoga vinden hun oorsprong in het Chinese Taoïsme en er worden veelal aangepaste zittende of liggende houdingen uit de Hatha yoga gebruikt. Deze houdingen worden een aantal minuten aangenomen, waardoor de dieper gelegen bindweefsels (o.a. pezen, ligamenten, botten, kraakbeen en fascie), meridianen en chakra's gestimuleerd kunnen worden. De meridianen die zich (waarschijnlijk) in het bindweefsel bevinden zijn de "niet fysieke" wegen waarover energie zich kan verplaatsen en de chakra's zijn de pompen die die energie verspreiden. Dit zijn allemaal gebieden van je lichaam waar je normaal niet (goed) bij komt.

De houdingen zijn veelal passief omdat er gebruik wordt gemaakt van de zwaartekracht in plaats van spierkracht. De beschermende of ondersteunende functie van de spieren wordt overgenomen door attributen (props) zoals kussens, dekens en blokken waardoor ontspannen gemakkelijker wordt en de stimulatie van de pose dieper kan doordringen.

Qi

Deze stimulatie (strekking en compressie) in combinatie met je focus zorgt er - naast het fysieke aspect - onder andere voor dat er meer levens energie (Qi) naar die delen van het lichaam gestuurd wordt.

De fysieke stimulatie en toename van energie zorgen er op hun beurt weer voor dat de cellen van het bindweefsel meer water aan trekken waardoor ze beter gehydrateerd worden, wat resulteert in meer soepelheid, flexibiliteit en vitaliteit.

Hierdoor worden die diepere lagen niet alleen vernieuwd, maar kunnen zowel fysieke, energetische en emotionele spanningen en toxinen die zich in de loop der tijd hebben opgehoopt losgelaten worden. Deze spanningen en toxinen zijn vaak de oorzaak van (chronische) klachten in het lichaam én de geest.

Yin kan daarom ook een uitstekende uitwerking hebben op mensen die last hebben van stress, overspannenheid, chronische klachten, drukte in het hoofd en of vage lichamelijke klachten.

En omdat je enkele minuten in een houding verblijft, krijg en neem je ook nog eens de tijd om je grenzen op te zoeken en te verkennen waar er weerstand opkomt.

Die grenzen worden echter nooit overschreden, het is namelijk altijd de bedoeling dat er tot maximaal 80% van je capaciteit van dat moment gegaan wordt (boven die 80% worden er weer spieren actief). Het gaat er ook niet om hoe diep je in de houding zit, maar om hoe lang je de houding aanhoudt.

De weerstand die je tegenkomt kan fysiek zijn, maar er zijn ook andere grenzen waar je bewust van kan worden zoals emotionele en psychologische grenzen.

Naast het fysieke is er dus zeer zeker ook een mentaal aspect aan het werk. Tijdens de houdingen is het de bedoeling dat je heel actief de observeerder van je eigen lichaam (ademhaling en stimulatie/stresspunten) en geest (gedachten) bent. Hierdoor is Yin yoga ook heel meditatief en Mindful.

Door te focussen op wat er in en met je lichaam gebeurd (bewustwording) ben je even helemaal in het nu. Je lichaam is immers altijd in het nu, en om zelf in het nu te zijn hoef je dus eigenlijk alleen maar in contact met je lichaam te komen. In het hier en nu zijn is dé (of in ieder geval een hele goede) manier om rust in je hoofd en ontspanning te creëeren en Yin yoga is een heel goed hulpmiddel om je daarbij te helpen.

Heel Yogisch...eigenlijk :)