(het woord) yoga

Het woord yoga wordt helaas regelmatig niet correct gebruikt. Dit heeft er in de loop der jaren toe geleid dat veel mensen denken dat alleen het beoefenen van bepaalde fysieke houdingen yoga is, zich niet realiserend dat yoga zo veel meer is dan alleen de beoefening van asana's (lichaamshoudingen).

Yoga is namelijk een eeuwenoude filosofie, een levenswijze, een leer die je kunt volgen om (heel simpel gezegd) je lichaam, je geest, je emoties en je energie beter te begrijpen te verbeteren en te sturen om tot je ware zelf te komen. Dit alles om uiteindelijk verlicht te worden, en daar komt veel meer bij kijken dan alleen het beoefenen van de houdingen.

Ātman merging with Brahman

Yoga betekend eenheid of samengaan, het samengaan van het zelf (ziel / Ātman) met realiteit (de waarheid / Brahman).

Zodra er echter een woord voor het woord yoga komt te staan, zoals bijvoorbeeld Hatha, Vinyasa, Yin, Yang of Ashtanga, weet dan dat het (meestal) alleen gaat om de vorm van de asana's en de beoefening daarvan en dat je dus eigenlijk maar met een klein onderdeel van de yoga filosofie bezig bent.

Daarnaast is het ook nog eens zo dat niet iedere asana ook daadwerkelijk een yoga asana is.

Er zijn vele houdingen die je lichaam kan aannemen. Van die houdingen zijn er slechts een aantal ook echt yoga asana's of yogasana's. Het is pas een yoga asana wanneer je lichaam en geest tijdens de houding stabiel en comfortabel zijn. In het Sanskrit heet dit sthira sukham asanam. Een yoga asana is niet zozeer een houding maar meer een staat van zijn waarin je op een heel subtiele manier je energie in een bepaalde richting kunt sturen. Dit kan doorgaans alleen wanneer je een bepaalde mate van bewustzijn bereikt hebt.

Het gaat bij een asana ook niet zozeer om kracht, balans en flexibiliteit (dat komt uiteindelijk vanzelf wel), maar om concentratie en oefening (practice).

Eeuwen geleden zijn door monniken die veel tijd zittend in meditatie doorbrachten een aantal asana's ontwikkeld om hun lichaam, en dan met name hun organen gezond te houden. Asana's zijn van oorsprong dan ook niet bedoeld om spieren te kweken en om een mooi uitziend lichaam te hebben, maar om gezond te worden en te blijven. In de loop der eeuwen zijn er vele asana's bij gekomen, allemaal met hun eigen functie/doel. De klassieke vormen zijn gericht op de interne organen en naarmate in de maatschappij de focus meer op uiterlijke verschijningsvorm en kracht kwam te liggen, gingen de meer moderne vormen zich richten op spierontwikkeling.

Het beoefenen van asana's kan je dus helpen om meer kracht, balans en flexibiliteit te ontwikkelen, maar ook om je bewustzijn te vergroten, wat weer leidt tot inzichten, wat weer leidt tot...nou ja je snapt hem wel, een cascade effect. Van het een komt het ander, en in combinatie met de leefregels van de yoga filosofie kan dat uiteindelijk leiden tot verlichting...dat is althans de bedoeling. Of je dat nu bereikt of niet is misschien helemaal niet zo belangrijk. Het gaat natuurlijk om de weg de je bewandeld...niet het doel dat je wilt bereiken.

...en nu, yoga