Het Yoga Systeem


Eeuwen geleden zijn door monniken die veel tijd zittend in meditatie doorbrachten een aantal asana's (lichaamshoudingen) ontwikkeld om hun lichaam, en dan met name hun organen gezond te houden. Asana's zijn van oorsprong dan ook niet bedoeld om spieren te kweken en om een mooi uitziend lichaam te hebben, maar om gezond te worden en te blijven. In de loop der eeuwen zijn er vele asana's bij gekomen, allemaal met hun eigen functie/doel.

De klassieke vormen zijn gericht op de interne organen en naarmate in de maatschappij de focus meer op uiterlijke verschijningsvorm en kracht kwam te liggen, gingen de meer moderne vormen zich richten op spierontwikkeling.

Dit heeft er in de loop der jaren toe geleid dat het woord Yoga helaas regelmatig niet correct gebruikt wordt, en hierdoor denken nu veel mensen dat alleen het beoefenen van bepaalde fysieke houdingen Yoga is, zich niet realiserend dat Yoga zo veel meer is dan alleen de beoefening van asana's .

Zodra er een woord vóór het woord Yoga komt te staan, zoals bijvoorbeeld Hatha, Vinyasa, Yin, Yang of Ashtanga, weet dan dat het (meestal) alleen gaat om de vorm van de asana's en de beoefening daarvan en dat je dus eigenlijk maar met een klein onderdeel van het Yoga systeem bezig bent.

Daarnaast is het ook nog eens zo dat niet iedere houding een asana is en niet iedere asana ook daadwerkelijk een Yoga asana is.

Er zijn vele houdingen die je lichaam kan aannemen. Van die houdingen zijn er slechts een aantal ook echt Yoga asana's of Yogasana's. Het is pas een Yoga asana wanneer je lichaam en geest tijdens de houding stabiel en comfortabel zijn (lichaam en geest zijn stil). In het Sanskrit heet dit sthira sukham asanam. Een Yoga asana is dan ook niet zozeer een houding maar meer een staat van zijn waarin je op een heel subtiele manier je eigen energie in een bepaalde richting kunt sturen, of kunt zorgen dat andere (bijvoorbeeld kosmische) energie jou kan bereiken.

Het beoefenen van alleen asana's kan je dus helpen om gezonder te worden en te blijven, om meer kracht, balans en flexibiliteit te ontwikkelen, maar ook om je (lichaams)bewustzijn te vergroten

Maar er is meer! Natuurlijk is Yoga (net als alles) subjectief/relatief, en is iedereen vrij om de verschillende aspecten van het Yoga systeem te gebruiken voor welk (positief) doel dan ook, en dat is helemaal prima. Het is alleen belangrijk te begrijpen dat er veel meer achter zit en dat je er dus veel meer mee kunt doen/bereiken.

Yoga is namelijk een eeuwenoud systeem om je lichaam, je geest, je emoties en je energie beter te begrijpen, te verbeteren en te sturen/balanceren om zo tot je ware zelf te komen. Dit alles om uiteindelijk ultieme vrijheid te ervaren, om bevrijd te zijn...verlichting te ervaren, en daar komt veel meer bij kijken dan alleen het beoefenen van de houdingen. Een Yogi is dan ook iemand die zich bezighoudt met alle aspecten van het Yoga Systeem.

Letterlijk betekend Yoga "eenheid" of "samengaan", maar in essentie betekent het "dat wat je tot de werkelijkheid brengt".

Ātman merging with Brahman

De meesten van ons zijn zich er niet van bewust dat we leven in illusie (Maya). We denken/ervaren dat we allemaal individuen zijn, dat we allemaal afgescheiden zijn van elkaar en van alles om ons heen. Yoga kan je helpen deze illusie te doorbreken om zo de eenheid van het bestaan te ervaren, om alles te ervaren als deel van jezelf. Dit wordt soms ook wel het samengaan van het zelf (de ziel / Ātman) met realiteit (de waarheid / Brahman) genoemd.

Het beoefenen van de verschillende aspecten van het Yoga systeem kan uiteindelijk leiden tot een staat van zijn (een realisatie) die ook wel verlichting (Mukti) genoemd wordt. Verlichting is echter niet iets dat iemand ooit kan bereiken, je bent het of je bent het niet.Het bestaan is een dimensie en daarom begrenst. Mukti daarintegen is dimensieloos en daarom grenzeloos, er is geen gebondenheid. Het enige dat je kunt doen om volledige realisatie te ervaren is het steevast weghalen van dat wat je bindt/begrenst. Steeds weer opnieuw, steeds weer verder.

Deze realisatie is echter geen prestatie, geen race om te winnen. Het betekend slechts zien wat er al was.

...en nu, Yoga